in den beginne is de relatie

mantelzorg
dialoog

Care Justitia, Victor Sonna, 2011

over het Lectoraat mantelzorg

Het lectoraat mantelzorg verricht onderzoek, deelt kennis en innoveert onderwijs vanuit een relationeel perspectief. Het lectoraat gebruikt de metafoor ‘Care Justitia’, een innovatieve weegschaal met in de plaats van twee, drie schalen. De drie schalen staan symbool voor zorgvragers, mantelzorgers en beroepskrachten. Op de werkvloer ontmoeten zij elkaar en zien we hen wikken en wegen hoe de zorg te delen. Het lectoraat Mantelzorg wil bijdragen aan een rechtvaardige zorg waarin ruimte is voor betekenisvolle relaties.

“Voor het voeren van een mantelzorgdialoog, is contextueel werken essentieel.”

Deirdre Beneken genaamd Kolmer is opvoedingsfilosoof en vanaf 2011 lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool. Vanaf 2001 heeft zij zich verdiept in het thema mantelzorg in het kader van onderzoek, onderwijs en praktijk. In 2007 promoveerde zij op haar onderzoek ‘Familycare and care responsibility: the art of meeting each other’. Daarmee introduceerde zij een relationele benadering in de gezondheidszorg. Naast haar lectorschap geeft zij Masterclasses aan Eerstelijns Bestuurders en verzorgt zij presentaties aan huisartsten, jeugdarsten en gezondheidswerkers.

In zorgsituaties worden mantelzorgers geconfronteerd met zorgverantwoordelijkheid. Hoe kunnen gezinsleden zich emotioneel veilig voelen? Hoe voorkomen we parentificatie, een rol waarbij een kind de ouderrol draagt? Hoe gaan mantelzorgers en zorgvragers om met nieuwe technologie? Professionals moeten altijd contextueel denken en werken. Immers, het primaat van mantelzorg is de relatie.”

- aldus Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer, Lector Mantelzorg, De Haagse Hogeschool

verdieping

van thema’s en publicaties

voor alle publicaties, klik hier

Rob Brons, Ernst Hirsch Ballin, Deirdre Beneken genaamd Kolmer en Kartsen Klein

Het lectoraat Mantelzorg is mede tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Den Haag en 11 organisaties in de Haagse regio.

Hier kun je de intreerede teruglezen

Dorien Voskuil

Denken over technologie, gezondheid en zorg

Gert Evers

Zorgverantwoordelijkheid van jonge mantelzorgers voor naaste familieleden

Matthijs Fleurke

De rol van voeding bij paliatieve zorg

Netty Sierink

De vraag van allochtone mantelzorgers